Om oss

Ett stort tack till:

Om oss


Ideella föreningen Mivida bildades under namnet Kvinnojouren Klara i mars 2013 och har sedan dess varit verksam i Upplands Väsby kommun mot våld och för jämlikhet. Mivida bedriver såväl öppen verksamhet som boende på skyddad adress. Verksamheten riktar sig till våldsutsatta oavsett könsidentitet.
Vi erbjuder


  • skyddat boende i samråd med socialtjänsten
  • strukturerade stödsamtal
  • stöd och sällskap vid myndighetskontakter mm

Meddela oss om du behöver tolk!