Start

Välkommen till

Ideella föreningen

mot våld för jämlikhet

Ett stort tack till:


Det finns hjälp att få!


Ideella föreningen Mivida arbetar mot våld för jämlikhet.

Mivida erbjuder råd och stöd till våldsutsatta oavsett könsidentitet utan kostnad.

Vi har även skyddat boende där placering kan ske i samråd med socialtjänst.
Utsätts du eller någon du känner för våld eller hot om våld?

Våld

Varningstecken  • Beter sig respektlöst
  • Kontrollerande
  • Svartsjuk
  • Inget är hens fel
  • Skrämmer dig

Det finns hjälp att få

kvinnojouren klara, kvinnojourenklara, väsby, upplands väsby, väsby kvinnojour, väsbykvinnojour, mivida, våldsutsatt, våld i nära relation, kvinnojour upplands väsby

Kontakta oss

   Tel: 0761-27 96 97

   Kanalvägen 5a

   Upplands Väsby