Om oss

Ideella föreningen

mot våld för jämlikhet

Ett stort tack till:

Om oss


Ideella föreningen Mivida bildades under namnet Kvinnojouren Klara i mars 2013 och har sedan dess varit verksam i Upplands Väsby kommun mot våld och för jämlikhet. Mivida bedriver såväl öppen verksamhet som boende på skyddad adress. Verksamheten riktar sig till våldsutsatta oavsett könsidentitet.
Vi erbjuder


  • Skyddat boende i samråd med socialtjänsten
  • Strukturerade stödsamtal
  • Stöd och sällskap vid myndighetskontakter mm

Meddela oss om du behöver tolk!

kvinnojouren klara, kvinnojourenklara, väsby, upplands väsby, väsby kvinnojour, väsbykvinnojour, mivida, våldsutsatt, våld i nära relation, kvinnojour upplands väsby

Kontakta oss

   Tel: 0761-27 96 97

   Kanalvägen 5a

   Upplands Väsby